WSPARCIE UE

Jakość nowatorskich rozwiązań stworzonej przez nas Platformy e-konsultant.com zyskała uznanie Unii Europejskiej.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.