WARTOŚCI

INNOWACYJNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO − EFEKTYWNOŚĆ


Kiedy mówimy o wartościach charakteryzujących platformę e-konsultant.com, nie kryją się za tym puste pojęcia. 

Innowacyjność:
Słowo-klucz do całej koncepcji systemu e-konsultant.com. Zbudowaliśmy nowoczesną profesjonalną przestrzeń konsultacji on-line dla instytucji i pracowników służby zdrowia, nie ograniczając się do jednej czy kilku specjalności, ale oferując ich pełen zakres.

Nowatorski charakter przedsięwzięcia został doceniony przez specjalistów Unii Europejskiej, dzięki czemu Platforma e-konsultant.com zyskała dofinansowanie w kategorii projektów innowacyjnych.

Bezpieczeństwo:
Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych, przemyślanej strukturze oraz pracy zespołu profesjonalistów stale czuwających nad poprawnością działania systemu, zapewniamy gwarancję całkowitego bezpieczeństwa wszystkich czynności dokonywanych za pomocą Platformy e-konsultant.com.
  
Efektywność:
To pojęcie, które najlepiej charakteryzuje korzyści, jakie daje dostęp do Platformy e-konsultant.com. Dzięki niej, od samego początku, każdy z jej użytkowników oszczędza zarówno czas swój, jak i czas swoich pacjentów; może całkowicie wykorzystać posiadane zasoby oraz zyskuje przewagę nad konkurentami.


Przyszłość rynku usług medycznych będzie wymagała coraz ściślejszych powiązań z przestrzenią elektroniczną. W tym też kierunku zmierzają nowe uregulowania prawne. Ci, którzy już teraz zdecydują się sięgnąć po to najbardziej innowacyjne narzędzie, najszybciej odczują cały zakres  korzyści i najlepiej odnajdą się w nowej erze e-zdrowia.