OFERTA

Platforma e-konsultant.com to profesjonalny system informatyczny umożliwiający przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej on-line pomiędzy zrzeszonymi ośrodkami medycznymi w kraju.
 

Konsultacja specjalistyczna on-line polega na wysyłaniu danych źródłowych (historia choroby pacjenta wraz z wynikami badań) z systemu klienta (szpitala) i odbieraniu tych danych przez serwer Platformy e-konsultant.com za pomocą technologii szyfrowanego połączenia telekomunikacyjnego.

Klient (lekarz/szpital), logując się do Platformy e-konsultant, wysyła swoje zapytanie oraz dołącza niezbędną dokumentację (wyniki badań itp.).
Dane podlegają automatycznej konwersji na jednolity format odczytu, a konsultant (lekarz/szpital wybrany przez klienta z bazy danych Platformy) zostaje automatycznie powiadomiony o oczekującym nań zleceniu.

Jednostka konsultująca po zapoznaniu się z pełną dokumentacją pacjenta wydaje opinię. Jest to równoznaczne z zakończeniem konsultacji.
Jej treść jest przesyłana automatycznie placówce (osobie), która uruchomiła procedurę.

Platforma e-konsultant.com umożliwia użytkownikom dostęp do danych konsultowanego pacjenta w dowolnym momencie, niezależnie od pory dnia.


Obejrzyj film instruktażowy