MISJA

 

Naszą misją jest wsparcie osób i instytucji ratujących życie i zdrowie pacjentów, przez dostarczenie im najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych.

Wykorzystujemy innowacyjną technologię, by zniwelować różnice w dostępie do specjalistycznej wiedzy między dużymi ośrodkami medycznymi a tymi najmniejszymi, położonymi z dala od metropolii. 

Wierzymy, że zadaniem dokonującego się postępu jest zapewnienie, by każdy pacjent i diagnosta – niezależnie od miejsca zamieszkania i pracy –- miał możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji najlepszych w kraju ekspertów.

Nasze motto:
Jak najbardziej twórcze i pożyteczne wykorzystywanie wiedzy

Sięgnęliśmy po wiedzę ekspertów technik informatycznych, by zbudować platformę oraz zapewnić najwyższy poziom i całkowite bezpieczeństwo zastosowanych w niej rozwiązań.
Odwołaliśmy się do doświadczenia praktykujących lekarzy, by w konsultacji z nimi stworzyć system przyjazny użytkownikowi.
I tak wykreowaliśmy przestrzeń, której głównym sensem jest umożliwienie niezwykle szybkiego dostępu do wiedzy najlepszych w kraju specjalistów wszystkich dziedzin medycyny i uzyskanie ich fachowej opinii.
   
Wszystkim uczestnikom tej wymiany zapewniamy nieosiągalne dotąd korzyści:

  • eksperci mogą dzielić się zgromadzoną wiedzą, powiększając zakres swego doświadczenia i ugruntowując własną pozycję;
  • każdy lekarz korzystający z naszego portalu zyskuje uprzywilejowany dostęp do wiedzy wybitnych specjalistów, wyjątkową możliwość doskonalenia swoich umiejętności, oraz wymierną pomoc w codziennej pracy diagnostycznej;
  • szpitale otrzymują niezwykle poręczne narzędzie, oszczędzające czas zatrudnianych przez nich specjalistów, usprawniające przesyłanie i otrzymywanie informacji na temat historii leczonych pacjentów oraz uczestnictwo w innowacyjnej, ogólnokrajowej, profesjonalnej platformie medycznej.